Obrada i isporuka traju 1-2, maksimalno 5 radnih dana

Besplatna dostava za kupovinu preko 10000 RSD

    PRAVILNIK KUPOVINE PUTEM ADMINISTRATIVNE ZABRANE (važi i na Online)

Kompanija Đak d.o.o. Beograd je omogućila svojim kupcima da prilikom poručivanja na zvaničnoj internet stranici www.djaksport.com ili www.thespot.rs odabrane artikle plate administrativnom zabranom, na period otplate do 12 mesečnih rata.

Imajući u vidu sve faktore koji utiču na naše poslovanje, a u želji da svojim aktivnostima obezbedimo uspešnu stabilnost i trajnost, odnosno dugoročni kontinuitet poslovanja, kao i održavanje standarda u radu koji uključuje prepoznatljiv izgled i ponudu standardnog kvaliteta, dobro obučeno osoblje i sve ostalo što brend nosi sa sobom, kao i povećano interesovanje koje je izazvano omogućavanjem kupovine robe do 12 rata, što dovodi do veće angažovanosti naših poslovnih resursa i povećanja obima posla na administrativnoj obradi administrativne zabrane i praćenja naplate, prinuđeni smo da izmenimo dosadašnje uslove kupovine preko administrativne zabrane.

Ovim putem Vas obaveštavamo da ćemo počev od 01.11.2023.god. nuditi prodaju robe preko administrativne zabrane uz obračun naknade za uslugu obrade administrativne zabrane koju pružamo i praćenja naplate, u iznosu od 0,5% mesečno od iznosa fakture. Odluku možete pogledati ovde. Odabirom ovog načina plaćanja kupac je upoznat sa uslovima kupovine i saglasan je sa njima.

      USLOVI KUPOVINE

Potrebno je da kompanija ili radna organizacija u kojoj je kupac zaposlen ili sindikat čiji je član ima sklopljen ugovor o poslovnoj saradnji sa kompanijom Đak d.o.o. Beograd. Za proveru kupac se može obratiti operaterima kontakt centra. U slučaju da nemamo sklopljen ugovor o saradnji vlasnik, menadžer kompanije ili predstavnik sindikata može proslediti zahtev na email adresu ugovorisindikat@djaksport.com. U zahtevu je potrebno navesti naziv sa kojim je firma registrovana u APR-u (Agencija za privredne registre), PIB (poreski identifikacioni broj), matični broj i broj zaposlenih.

Ukoliko imamo sklopljen ugovor o saradnji, neophodno je da je kupac u radnom odnosu na neodređeno vreme. Kupci koji su u radnom odnosu u Ministarstvu odbrane Republike Srbije imaju mogućnost plaćanja putem administrativne zabrane i ako su zaposleni na određeno vreme. Uslov je da poslednja rata bude na naplati 2 meseca pre isteka ugovora o radu. .

Ukoliko su ispunjeni navedeni uslovi potrebno je da kupac pripremi fotokopiju obe strane lične karte ili očitanu ličnu kartu ukoliko je čipovana i 2 primerka administrativne zabrane, overene od strane obračunskog radnika, na kojoj je naveden maksimalni iznos mesečnog zaduženja. Rok važenja administrativne zabrane je 15 dana od datuma izdavanja.

Obrazac administrativne zabrane možete preuzeti ovde.

Obrazac administrativne zabrane za zaposlene u Ministarstvu odbrane Republike Srbije možete preuzeti ovde.

Kupci koji su već obavljali kupovinu preko administrativne zabrane poseduju Đak sindikalnu karticu, koju je takođe potrebno pripremiti. Ukoliko kupac ne poseduje karticu dobiće je prilikom prve kupovine. Posedovanje Đak sindikalne kartice je obavezno, jer se na njoj evidentira kredit koji kupac ima u Đak sportu. Kupac se može zadužiti odnosno može obaviti kupovinu do iznosa predviđenog limitom na kartici. Đak sindikalna kartica se razlikuje od Đak&Spot loyalty kartice i prilikom kupovine preko sindikalne prodaje nije moguće da se ostvari povrat bodova na loyalty karticu.

Online kupovinu može obaviti isključivo registrovani korisnik na sajtu. Registracija na sajtu se obavlja samo jednom. Uputstvo za registraciju možete pogledati ovde.

ĐAK zadržava pravo promene uslova kupovine koji će biti objavljeni 7 dana pre stupanja odluke na snagu.

Odluku o promeni uslova kupovine možete videti ovde.

      PROCES KUPOVINE

Registrovani korisnik može kreirati porudžbinu nakon prijave na sajt. Uputstvo za prijavu možete pogledati ovde.

Kad je kupac ulogovan na sajtu sa svojim nalogom vrši odabir proizvoda iz ponude i ubacuje ih u korpu. Nakon odabira kupac otvara korpu i popunjava podatke za isporuku. Veoma je važno voditi računa o ispravnosti unetih podataka. Sledeći korak je odabir načina plaćanja, gde je potrebno označiti plaćanje administrativnom zabranom. Nakon što kupac odabere način plaćanja, potrebno je da unese broj Đak sindikalne kartice. Ukoliko karticu ne poseduje, bira opciju novi korisnik. Tom prilikom popunjava pristupnicu, gde unosi svoje podatke i podatke firme u kojoj je zaposlen. Neophodno je da se tom prilikom upozna sa pravilnikom o uslovima izdavanja i načinu korišćenja Đak sindikalne kartice. Pravilnik možete videti ovde. Na samom kraju je neophodno da kupac potvrdi da je saglasan sa uslovima kupovine i ponuđenim cenovnikom. Ukoliko postoji bilo koja nedoumica tokom procesa poručivanja, kupcima su na raspolaganju operateri kontakt centra, na broju 0800-100-505 (www.djaksport.com) ili 0800-202-201 (www.thespot.rs).

Nakon prijema porudžbine i potvrde rezervacije poručenih artikala, a najkasnije u roku od 12 sati, operater kontakt centra poziva kupca na broj telefona naveden pri poručivanju, kako bi izvršio potvrdu evidentirane porudžbine i proveru pripremljene dokumentacije. Tom prilikom se proverava odobreni iznos zaduženja, iznos porudžbine, dogovara broj rata za plaćanje (maksimalni rok otplate je 12 mesečnih rata) i obračunava naknada za obradu dokumentacije za administrativnu zabranu u iznosu od 0,5% mesečno od iznosa administrativne zabrane.

Nakon toga kupac popunjava administrativnu zabranu - iznos kupovine (ukupan iznos poručenih artikala, dostava - ukoliko je iznos porudžbine manji od 6000,00 dinara i obračunati iznos naknade za obradu dokumentacije), broj rata, mesečni iznos rate, uz instrukciju operatera. Neophodno je da oba obrasca budu čitko i pravilno popunjena i svojeručno potpisana. Ukoliko je ukupan iznos porudžbine veći od dozvoljenog iznosa za zaduženje može se izvršiti korekcija porudžbine ili se kupac može odlučiti za doplatu u gotovini. U tom slučaju bi navedenu doplatu kupac platio kao otkupninu, prilikom preuzimanja pošiljke.

Kupac pakuje potrebnu dokumentaciju (dva primerka administrativne zabrane i kopiju obe strane lične karte ili očitanu ličnu kartu ukoliko je čipovana). Operater daje nalog kurirskoj službi da na adresi kupca, navedenoj pri poručivanju, preuzme koverat. Troškove dostave snosi kompanija Đak d.o.o. Beograd.

Po prijemu dokumentacije i potvrdi njene ispravnosti izrađuje se račun za kupca, pakuju odabrani artikli i bez otkupnine (osim u slučaju da postoji dogovorena doplata) šalju na navedenu adresu preko kurirske službe. Ukoliko je kupac prvi put kupovao putem administrativne zabrane, prosleđuje mu se i Đak sindikalna kartica.

Ukoliko se prilikom prijema dokumentacije ustanovi da administrativna zabrana nije ispravna (istekao rok važnosti, nije propisno overena, nije dobro popunjena) smatraće se nevažećom, zbog čega nije moguće završiti proces kupovine. Kupac će u najkraćem roku biti obavešten o tome.

      ISPORUKA

Isporuka poručenih artikala plaćenih putem administrativne zabrane se obavlja u roku do 5 radnih dana od dana prijema dokumentacije, na adresi navedenoj prilikom kreiranja porudžine. Dostava je besplatna za ukupan iznos porudžbine preko 6000.00 dinara (www.djaksport.com) ili preko 10000.00 dinara (www.thespot.rs) i obavlja se preko kurirske službe Dexpress, sa kojom sarađujemo.

Kurirska služba isporučuje pakete na adresi navedenoj za dostavu u periodu od 8 do 16h. Potrebno je da u tom periodu kupac bude dostupan na broj telefona naveden prilikom kreiranja porudžbine i da na adresi bude osoba koja može preuzeti pošiljku. Kurir svaku pošiljku pokušava da uruči u dva navrata. Ukoliko na adresi prilikom prvog pokušaja dostave nema nikog, kurir poziva primaoca kako bi dogovorili novi termin za isporuku.

Prilikom preuzimanja pošiljke preporučuje se da kupac vizuelno pregleda paket. Ukoliko primeti da je transportna ambalaža značajno oštećena i posumnja da je možda došlo do oštećenja poručenih proizvoda potrebno je da odbije prijem pošiljke i u što kraćem roku nas obavesti na broj 0800-100-505 (www.djaksport.com) ili 0800-202-201 (www.thespot.rs).

      ZAMENA PORUENOG ARTIKLA

Ukoliko kupac, nakon prijema poručenih artikala nije zadovoljan odabranim, može izvršiti zamenu u roku od 14 dana od dana prijema paketa. Zamena se može obaviti pod uslovom da artikal nije korišćen i da je u originalnoj ambalaži, u najbližem maloprodajnom objektu Đak sporta ili preko operatera u kontakt centru, kada se povrat organizuje preko kurirske službe.

Prilikom posete radnji ili poziva kontakt centru neophodno je da kupac pripremi dobijeni račun, administrativnu zabranu i Đak sindikalnu karticu. Kupac ima mogućnost da odabere zamenu za drugu veličinu, ukoliko je dostupna u ponudi ili zamenu za drugi artikal.

Ukoliko se kupac odlučio za zamenu za drugi artikal i ako je vrednost zamenskog artikla ista kao vrednost vraćenog artikla, izrađuje se novi račun, dok se administrativna zabrana ne menja.

Ukoliko je kupac odabrao zamenski artikal veće vrednosti od vrednosti vraćenog artikla, razliku u ceni kupac je dužan da plati pouzećem odnosno prilikom preuzimanja odabranog artikla ili na žiro račun Đak sporta. Izrađuje se nov račun, dok administrativna zabrana ostaje ista.

U slučaju da se kupac odluči za zamenski artikal čija je vrednost manja od vrednosti vraćenog artikla, ukoliko administrativna zabrana nije prosledjena obračunskoj službi kompanije ili radne organizacije u kojoj je kupac zaposlen, dužan je da, u što kraćem roku, dostavi nove obrasce kako bi bili popunjeni na nov iznos. Ukoliko je administrativna zabrana prosleđena na naplatu kupac je u obavezi da dostavi broj tekućeg računa na koji možemo uplatiti razliku.

Ukoliko se zamenski artikal šalje sa druge lokacije kupac ima trošak dostave po redovnom cenovniku.

      ODUSTANAK OD KUPOVINE

Osim prava na zamenu kupac ima pravo i na odustanak od kupovine, u roku od 14 dana od dana prijema paketa. Povrat je moguć pod uslovom da artikal nije korišćen i da je u originalnoj ambalaži, a može se obaviti u najbližem maloprodajnom objektu Đak sporta ili preko operatera u kontakt centru, kada se povrat organizuje preko kurirske službe. Prilikom posete radnji ili poziva kontakt centru neophodno je da kupac pripremi dobijeni račun, administrativnu zabranu i Đak sindikalnu karticu.

Ukoliko administrativna zabrana nije prosleđena na naplatu obračunskoj službi kompanije ili radne organizacije u kojoj je kupac zaposlen, vraća se kupcu i stornira se račun.

Ukoliko je administrativna zabrana prosleđena na naplatu obračunskoj službi, prosleđuje se zvanično obaveštenje da je kupac odustao od kupovine i da se stornira pomenuta naplata. U slučaju da je u međuvremenu naplaćena prva rata, kupac je u obavezi da dostavi broj tekućeg računa na koji se može izvršiti povrat naplaćenog iznosa.

© 2023 The Spot Izrada Smart Web