OBRASCI, PRAVILNICI I ZAKONSKE ODREDBEKataloška prodaja

  • Ukoliko želite da se detaljnije informišete o kataloškom poručivanju proizvoda, kliknite ovde

  • Ukoliko želite da se detaljnije informišete o opštim uslovima poslovanja, kliknite ovde

  • Ukoliko želite da se detaljnije informišete o pravu na odustajanje, kliknite ovde

  • Ukoliko želite da se detaljnije informišete o privatnosti Vaših podataka, kliknite ovde

  • Kolačići - Opšte informacije

  • Ukoliko želite da se detaljnije informišete o pravilniku za reklamacije, kliknite ovde

  • Ukoliko želite da se detaljnije informišete o pravilniku za loyalty program, kliknite ovdeAdministrativna zabrana

  • Ukoliko želite da preuzmete obrazac o Administrativnoj zabrani za radnike firmi sa potpisanim ugovorom o poslovnoj saradnji, kliknite ovde

  • Ukoliko želite da preuzmete obrazac o Administrativnoj zabrani za pripadnike Vojske Srbije, kliknite ovdePravilinik se primenjuje počev od 01.03.2017.

Beograd, 22.02.2017.
The Spot